Tervetuloa toimintakulttuurinne tuloksellisuuden arviointiin

Näiden 16 tutkitusti parhaan käytännön kysymyksen avulla asemoitte organisaationne toimintakulttuurin verrattuna korkean suoritus- ja kehittämiskyvyn organisaatioihin *). Tulos kertoo kyvystänne saavuttaa tulokset, viedä läpi muutoksia ja jatkuvasti parantaa suorituskykyä kestävällä tavalla. 

Vastaaminen on täysin luottamuksellista, tulokset on tarkoitettu vain organisaationne käyttöön. Yhteys on suojattu salaustekniikalla, joten vastaaminen on turvallista.

Arvioinnin tekeminen kestää n. 5 minuuttia. Raportin lähettämistä varten kysymme aluksi yhteystietonne.

Kiitos vastaamisesta!

Terveisin

DOOR Finland Tiimi

*) Lisätietoa tämän arvioinnin pohjana olevasta tutkimuksesta ja suorituskyvyn korrelaatioista löytyy alla olevasta linkistä, sivun lopusta 
https://www.partnersinleadership.com/services/products/accountability-builder/core-concepts/

Lisätietoja: finland@doornordic.com

(C) Partners In Leadership ja lisensioidut kumppanit

Question Title

Kuva

Question Title

Vastuunoton askeleet NÄE, OMISTA, RATKAISE, TOIMI mallinnus.
  • Kuhunkin askeleeseen on tunnistettu 4 parasta käytäntöä, jotka korreloivat organisaation suorituskykyyn.
  • Käyttäytymiset ja niiden korrelaatio suorituskykyyn on tutkittu ja tunnistettu laajassa yli 10 vuotta kestäneessä tutkimuksessa.


<strong>Vastuunoton askeleet NÄE, OMISTA, RATKAISE, TOIMI mallinnus.</strong><br>
<ul>
<li>Kuhunkin askeleeseen on tunnistettu 4 parasta käytäntöä, jotka korreloivat organisaation suorituskykyyn.</li>
<li>Käyttäytymiset ja niiden korrelaatio suorituskykyyn on tutkittu ja tunnistettu laajassa yli 10 vuotta kestäneessä tutkimuksessa.</li>
</ul>
<br><br>

Question Title

* Vastaajan tiedot raportin lähetystä varten

VASTUUNOTON KULTTUURIN ARVIOINTI

Pyydämme sinua arvioimaan organisaationne tyypillistä käyttäytymistä
asteikolla 1 -10.
Käytännöt ovat vastuunoton askelien NÄE, OMISTA, RATKAISE, TOIMI tutkitusti parhaat käytännöt. Kokonaisuudessaan arvioinnin lopputulos korreloi organisaation suorituskykyyn.

Arvoidessasi ajattele organisaation käyttäytymistä viimeisen 30 päivän ajalta.

Arviointiasteikko:  1 = täysin eri mieltä,    10 = täysin samaa mieltä

Question Title

* 1. NÄE

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Kysymme toisten näkökantoja, kun etsimme ratkaisuja haasteisiin
2. Kommunikoimme avoimesti ja suorasti
3. Pyydämme ja annamme palautetta (sisäisesti, asiakkaat, yhteistyökumppanit)
4. Olemme valmiita kuulemaan karutkin tosiasiat voidaksemme nähdä tilanteen realistisesti

Question Title

* 2. OMISTA

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Pistämme itsemme peliin henkilökohtaisesti
6. Opimme sekä onnistumisista että epäonnistumisista
7. Varmistumme siitä, että työmme on sidoksissa Avaintuloksiin (=3-4 tärkeimmäksi priorisoitua yhteistä tavoitetta)
8. Kehitämme toimintaamme palautteen pohjalta

Question Title

* 3. RATKAISE

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. Kysymme itseltämme jatkuvasti: ”Mitä muuta minä vielä voin tehdä?”, emme luovuta helpollla
10. Teemme yhteistyötä yli organisaatiorajojen
11. Käytämme luovuuttamme esteiden ylittämiseen
12. Olemme tarvittaessa valmiita ottamaan riskejä - poistumaan mukavuusalueeltamme

Question Title

* 4. TOIMI

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13. Teemme mitä lupaamme - ja pidämme myös lupaamamme aikataulut
14. Pysyttelemme "linjan" yläpuolella emmekä syyttele muita
15. Seuraamme oma-aloitteisesti omaa etenemistämme ennakoivalla ja läpinäkyvällä raportoinnilla
16. Rakennamme käyttäytymisellämme luottamuksen ilmapiiriä

Question Title

* Avaintulokset:
Tiedän organisaatiomme Avaintulokset = 3 tärkeimmäksi priorisoitua koko organisaation yhteistä tavoitetta, joissa emme halua epäonnistua

Question Title

* Mitkä ovat nämä 3 tärkeintä Avaintulostanne ja niiden mittarit?
- Tänä vuonna tai tällä strategiakaudella?

Arviointi on nyt valmis. Voit tallettaa tiedot ja sulkea kyselyn Valmis - painikkeesta.
Lähetämme raportin antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Kiitos!

T