BOENDE I DETTA NU

Målet med den här enkäten är att kartlägga den äldre befolkningens framtida bostadsbehov och förväntningar. Enkäten är avsedd för över 60-åriga personer som bor i Vasa. Att svara på enkäten tar cirka 10 minuter.

Ditt svar är värdefullt för oss – vi tackar redan på förhand för ditt svar!

Question Title

* 1. I vilken stad/kommun bor du?

Question Title

* 2. På vilket område bor du?

Question Title

* 3. Hur gammal är du?

Question Title

* 4. Kön

Question Title

* 5. Bor du för närvarande i

Question Title

* 6. Din boendeform för närvarande:

Question Title

* 7. Hur många år har du bott i din nuvarande bostad?

Question Title

* 8. Hur många år har du bott i ditt nuvarande bostadsområde?

Question Title

* 9. Hur många personer består ditt hushåll av?

Question Title

* 10. Finns det i din bostad/ditt husbolag följande faktorer som hindrar eller gör det svårt att röra sig:

Question Title

* 11. Hur nöjd är du med den nuvarande bostaden?

Question Title

* 12. Du kan motivera ditt föregående svar:

Question Title

* 13. Hurudana brister finns det på ditt nuvarande bostadsområde med tanke på behov som uppstår på grund av att du åldras (t.ex. bostadsområdet saknar matbutik, kollektivtrafik, gårdar/parker):

T