Täyttämällä ja lähettämällä tämän lomakkeen Suomen Valokuvajärjestöjen Keskusliitto Finnfoto ry:n ("Finnfoto") tai sen jäsenyhdistyksen jäsen, joka omistaa tekijänoikeusloukkauksen kohteeksi joutuneen valokuvan tekijänoikeudet (”Jäsen”), antaa toimeksiannon Asianajotoimisto Applex Oy:lle (”Applex”) tekijänoikeuden loukkaamista koskevan korvausvaatimuksen esittämiseksi tekijänoikeuslain nojalla. Lomakkeen lähettämällä Jäsen vakuuttaa antamansa tiedot oikeiksi ja hyväksyy nämä sopimusehdot itseään sitoviksi.

Question Title

* 1. Jäsen

Question Title

* 2. Loukkaaja

Question Title

* 3. Loukkauksen todentaminen

Lähetän kuvakaappauksen loukkauksesta Loukkaajan yllä mainitulta www-sivulta ja toimitan sen pdf- tai jpg -tiedostona sähköpostitse Applexille osoitteeseen info@applex.fi. Tiedoston nimeksi annan ”LOUKKAUS”.

Question Title

* 4. Ajankohta kuvakaappauksen ottamiselle (pvm):

Question Title

* 5. Alkuperäinen valokuva

Toimitan alkuperäisen tekijänoikeusloukkauksen kohteeksi joutuneen valokuvan pdf- tai jpg -tiedostona sähköpostitse Applexille osoitteeseen info@applex.fi. Tiedoston nimeksi annan ”VALOKUVA”. Omistan kyseisen valokuvan tekijänoikeudet.

Question Title

* 6. Ajankohta alkuperäisen valokuvan ottamiselle (pvm):

Question Title

* 7. KORVAUSVAATIMUS JA SEN MÄÄRÄ

Valtuutan Applexin asiamiehenäni lähettämään Loukkaajalle vaatimuskirjeen, jossa esitetään Loukkaajaan kohdistuva korvausvaatimus. Vaatimuksella Loukkaajaa vaaditaan suorittamaan korvaus tekijänoikeusloukkauksesta maksettavasta hyvityksestä. Korvauksen määrä perustuu hintaan, jonka valokuvaaja olisi tyypillisesti veloittanut valokuvan luvallisesta käytöstä. Samalla vaaditaan lisäksi korvattavaksi asian johdosta aiheutuvat asianajokulut. Korvaukset pyydetään suorittamaan Asianajotoimisto Applex Oy:n asiakasvaratilille.

Katson, että korvausta tulee vaatia määrältään seuraavasti:

SAADUN KORVAUKSEN TILITTÄMINEN JA PALKKIO

Mikäli Loukkaaja maksaa kokonaan vaaditun korvauksen tekijänoikeusloukkauksesta ja asianajokuluista, tilittää Applex tekijänoikeusloukkauskorvauksen edelleen Jäsenelle. Mikäli Loukkaaja maksaa osaksi korvauksen esitetyn vaatimuksen johdosta, mutta ei maksa vaadittuja summia kokonaan, Applex on oikeutettu perimään palkkio-osuutensa Loukkaajan Applexille tilittämistä varoista ja Applex palkkio-osuuden perimisen jälkeen tilittää jäljelle jäävän osuuden Jäsenelle. Applexin kuluja koskeva lasku erääntyy aina maksettavaksi, kun Loukkaaja tekee minkä tahansa suorituksen Applexille. Mikäli Loukkaaja ei tee mitään suoritusta aiheellisen vaatimuksen perusteella, lasku ei eräänny maksettavaksi ja täten Palvelu on Jäsenelle maksuton Finnfoton tarjoamana jäsenpalveluna.

JÄSENELTÄ VELOITETTAVAT JATKOTOIMENPITEET

Mikäli loukkaaja ei maksa loukkauksen johdosta vaadittuja korvauksia, Applex ja jäsen sopivat keskenään erikseen, lähdetäänkö asiaa viemään eteenpäin oikeusteitse. Sovitut jatkotoimet veloitetaan suoraan Jäseneltä.

TOIMEKSIANNON VOIMAANTULO

Toimeksianto astuu voimaan, kun Jäsen on lähettänyt tämän lomakkeen sekä toimittanut kaikki vaaditut tiedot ja tiedostot sähköpostitse Applexille. Applex varaa yksipuolisen oikeuden peruuttaa toimeksianto kirjallisesti Jäsen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen ennen vaatimuskirjeen lähettämistä.

MUUTA

Jäsen ymmärtää ja hyväksyy sen, että Jäsenelle voi aiheutua korvausvastuu aiheettoman vaatimuksen esittämisen johdosta vaatimuksen kohteelle syntyvistä asianajo- ja selvittelykuluista. Mikäli Jäsen toimii normaalia huolellisuutta noudattaen ja ilman tahallista erehdyttämistarkoitusta, riski korvausvastuusta on rajallinen. Applexilla on oikeus veloittaa asianajokulut jäseneltä, mikäli vaatimus on selvästi aiheeton.

Question Title

* 8. SUOSTUMUS TIETOJEN ANTAMISEEN FINNFOTOLLE

Finnfotolle saa luovuttaa toimeksiantoani koskevia yleisluontoisia tietoja:

Question Title

* 9. Mahdolliset lisätiedot

Question Title

* 10. Toimeksiantosuhteeseen sovelletaan Applexin yleisiä ehtoja tämän lomakkeen sopimusehtojen lisäksi. Olen lukenut ehdot ja hyväksyn ne. Annan Applexille toimeksiannon.

T