Taustatiedot

Tervetuloa vastaamaan kyselyyn! 


Selvityksen tavoitteena on tuottaa kokonaiskuva työ- ja koulutusperusteisen maahanmuuton tilanteesta ja sen eteen tehtävästä työstä Lapissa sekä ajantasaista tietoa työmarkkinoiden ja työnantajien tarpeista liittyen työ- ja koulutusperusteiseen maahanmuuttoon. Pitkän aikavälin ennakoinnin perusteella Lapissa tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessa myös työperusteista maahanmuuttoa väestön ikärakenteesta johtuen. Koronan aiheuttamasta tilanteesta huolimatta vastauksissa toivotaan pidemmän aikavälin tarkastelua.

Selvityksen tulokset toimivat pohjana vuonna 2021 päivitettävälle Lapin maahanmuuttostrategialle, jossa luodaan maakunnan yhteinen näkemys siitä, miten maahanmuutto voi olla tukemassa alueen elinvoimaisuutta ja työllisyyttä.

Selvityksen tiedonkeruussa osallistetaan laajasti eri toimijoita. Tietoja ja näkemyksiä kerätään Lapissa toimivilta yrityksiltä, muilta työnantajilta, oppilaitoksilta, kunnilta ja muilta toimijoilta kyselyiden, haastatteluiden ja tietopyyntöjen muodossa.

Tässä kyselyssä maahanmuuttajalla tarkoitetaan suoraan ulkomailta tänne tulevaa tai Suomessa jo olevaa ulkomaan kansalaista mukaan lukien kansainväliset opiskelijat. Maahanmuuttajan lähtömaa voi olla mikä vain maa.

Kyselyyn vastataan anonyymisti ja vastaaminen kestää n. 15 minuuttia.

Lisätietoja selvityksestä antaa:

Risto Karinen, johtaja, Owal Group Oy
risto@owalgroup.com

Question Title

* 1. Organisaation koko Lapissa

Question Title

* 2. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten organisaatiotasi:

Question Title

* 5. Organisaation nimi:

T