Hyvä Konditoria-ketju teettää syksyn 2019 aikana asiakastyytyväisyystutkimuksen.

Itse tutkimuksen avulla Hyvä Konditoria ketjuun kuuluvat kahvilat kehittävät omia palveluitaan sekä myös tuotteitaan. Tämän vuoksi jokaisen vastaus on erityisen tärkeä.

Vastaaminen kyselyyn vie aikaasi vain noin 2 – 5 minuuttia.

Kysely alkaa viikolla 39 maanantaina 23.9. ja se päättyy viikolla 45 sunnuntaina 10.11.

Tutkimuksen toteuttaa tutkimusyhtiö Pajakon Oy. Mikäli sinulle tulee mitä tahansa kysyttävää, voit olla tarvittaessa yhteydessä suoraan tutkimusvastaava Pasi Järvilehtoon numerossa 0500-730922 tai osoitteessa pasi.jarvilehto(at)pajakon.fi

Etukäteen kiittäen!

Hyvä Konditoria ketju

Question Title

* 2. Arvioikaa aktiivisuuttanne kahvilakävijänä asteikolla 1-5.
1 = ei lainkaan aktiivinen kahvilakävijä
5 = erittäin aktiivinen kahvilakävijä

Question Title

* 3. Arvioikaa tämän kahvilan sijainnin merkitystä sille, että saavuitte juuri tänne asteikolla 1-5.
1 = Sijainnilla ei lainkaan merkitystä
5 = Sijainnilla erittäin suuri merkitys

Question Title

* 4. Miten lähellä tätä nimenomaista kahvilaa asut?
HUOM! Voitte valita useita.

Question Title

* 5. Kuinka pitkään aiotte viipyä kahvilassa?

Question Title

* 6. Montako henkeä itsesi lisäksi seurueesi kuuluu?

Question Title

* 7. Oman arvionne mukaan, kuinka paljon käytitte rahaa tämän vierailunne aikana?

Question Title

* 8. Omien ostostenne lisäksi, esittikö henkilökunta sinulle lisämyyntiä?

Question Title

* 9. Kuinka usein olet käynyt juuri tässä nimenomaisessa kahvilassa?

Question Title

* 10. Miten arvioisitte tämän kahvilan palvelutasoa asteikolla 1-5
1 = Ei lainkaan onnistunut
5 = Erittäin hyvin onnistunut

Question Title

* 11. Miten arvioisitte tämän kahvilan tuotevalikoimaa asteikolla 1-5
1 = Ei lainkaan onnistunut
5 = Erittäin hyvin onnistunut

Question Title

* 12. Miten arvioisitte tämän kahvilan henkilökunnan ystävällisyyttä asteikolla 1-5
1 = ei lainkaan onnistunut
5 = erittäin hyvin onnistunut

Question Title

* 13. Miten arvioisitte tämän kahvilan siisteyttä asteikolla 1-5
1 = ei lainkaan onnistunut
5 = erittäin hyvin onnistunut

Question Title

* 14. Miten arvioisitte tämän kahvilan viihtyvyyttä asteikolla 1-5
1 = ei lainkaan onnistunut
5 = erittäin hyvin onnistunut

Question Title

* 15. Vastaajan ikä?

Question Title

* 16. Vastaajan sukupuoli?

Question Title

* 17. Vastaaja on?

Question Title

* 18. Kuinka todennäköisesti suosittelisit tätä nimenomaista kahvilaa ystävälle tai työtoverille?

EN LAINKAAN TODENNÄKÖISESTI
ERITTÄIN TODENNÄKÖISESTI

Question Title

* 19. Haluatko osallistua arvontaan?

0 / 20 vastattu
 

T