Yrittäjät voivat aikaansaada kasvua ja kannattavuutta paremmalla hinnoittelun osaamisella.

Tämä selvitys kartoittaa hinnoittelun osaamisen nykytilaa.

Question Title

* 1. Päätoimiala

Question Title

* 2. Henkilökunta

Question Title

* 3. Liikevaihto

Question Title

* 4. Alue (maakunta)

Question Title

* 5. Yrityksen perustamisvuosi

Question Title

* 6. Yrityksen kasvuhakuisuus

Question Title

* 7. Arvio yrityksesi hinnoittelun kyvykkyydet.

  Täysin erimieltä Erimieltä Hiukan erimieltä Ei mielipidettä Hiukan samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä
Tiedämme kuinka kannattavia eri tuotesegmentit ovat.
Analysoimme järjestelmällisesti, kuinka paljon kilpailijat veloittavat asiakkailtaan.
Hinnoittelupäätökset perustuvat saatavilla oleviin tietoihin (markkinahinnat, kustannukset ja asiakasnäkemys)
Tiedämme kuinka kannattavia eri projektit, tuotelinjat ja -alueet ovat.
Teemme systemaattista tutkimusta siitä, kuinka paljon asiakkaat ovat valmiita maksamaan tuotteistamme/palveluistamme.
Meillä on selkeät kate- ja kannattavuustavoitteet.

Question Title

* 8. Arvio yrityksesi hinnoittelun kyvykkyydet.

  Täysin erimieltä Erimieltä Hiukan erimieltä Ei mielipidettä Hiukan samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä
Hintoja määritettäessä eri osastot ja yksiköt toimivat hyvin yhdessä.
Huomioimme hinnoitteluneuvotteluissa psykologisen hinnoittelun merkityksen.
Opimme hinnoittelun epäonnistumisista ja virheistä.
Hinnoittelupäätöksiä tekevät ihmiset saavat asianmukaisen hinnoittelun koulutuksen.
Minusta tuntuu usein, että jätämme rahaa pöydälle.
Voisimme parantaa kannattavuuttamme merkittävästi strategisella hinnoittelulla.

Question Title

* 9. E-Mail osoitteesi

T