Taustatiedot

Hyvä asioimistulkki,

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt selvityksen asioimistulkkauksen nykytilasta. Selvityksen tavoitteena on luoda kokonaiskuva asioimistulkkauksen nykytilasta erityisesti kotouttamiseen liittyvissä kysymyksissä. Selvitys toteutetaan yhteistyössä Owal Group Oy:n kanssa ja se valmistuu toukokuussa 2020.

Sähköisen kyselyn avulla halutaan tuottaa tietoa asiomistulkin ammatista ja asioimistulkkina toimimisesta.

Kyselyyn vastaaminen vie n. 15 min ja siihen voi vastata 16.4. asti. Kyselyyn vastataan anonyymisti ja kyselyn toteuttaja ei luovuta yksittäisiä vastauksia tilaajalle.

Lisätietoa kyselystä antavat:

Risto Karinen, johtaja, Owal Group Oy, risto@owalgroup.com

Varpu Taarna, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö, varpu.taarna@tem.fi

Question Title

* 2. Mikä on korkein suorittamasi tutkinto?

Question Title

* 3. Onko sinulla asioimistulkin koulutus?

T