Tervetuloa kyselytutkimukseen

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt Kanta-palveluiden kehittämistavoitteita ja vaihtoehtoisia kehittämispolkuja ja reunaehtoja kartoittavan hankkeen. Osana työtä ministeriö toteuttaa avoimen kansalaiskyselyn, jonka avulla kartoitetaan käyttäjien kokemuksia ja kehitysideoita.

Lisätietoa Kanta-skenaariotyöstä löytyy esimerkiksi täällä:
https://stm.fi/sotetiedonhallinta/kanta-palvelujen-kehittaminen

Kyselyn tulokset kerää ja analysoi Owal Group Oy. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Taustakysymyksien avulla pyritään kartoittamaan muun muassa alueellisia eroja Kanta-palveluiden käytössä.

Vastauksesi on erittäin tärkeä, kiitos panoksestasi jo etukäteen!

T