Tervetuloa kyselytutkimukseen

Tervetuloa vastaamaan valtakunnallisen Kulttuuriympäristöstrategian arviointia tukevaan kyselyyn! Kyselyllä kerätään tietoa sidosryhmien arvioista nykyisen strategian toimivuudesta ja vaikuttavuudesta sekä tarpeista jatkoa ajatellen. Pyydämme sinua vastaamaan kyselyyn 24.08.2020 mennessä. Vastaukset analysoidaan siten, ettei yksittäistä vastaajaa ole mahdollista tunnistaa. Suurkiitos vastauksistasi jo etukäteen!
 
Valtakunnallisen Kulttuuriympäristöstrategian (2014-2020) arviointi toteutetaan huhti-lokakuun 2020 välisenä aikana. Arvioinnin tiedonkeruun aikana osallistetaan laajasti ympäri maata kulttuuriympäristötehtävissä toimivia asiantuntijoita. Näkemyksiä kulttuuriympäristöstrategian toimivuudesta ja vaikuttavuudesta kerätään alueellisissa työpajoissa, sähköisellä kyselyllä sekä haastatteluilla. Arvioinnin tuloksia hyödynnetään muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla käynnistettävän valtakunnallisen kulttuuriperintöstrategian valmistelussa.
 
Lisätietoa arvioinnista ja kyselystä mielellään antaa:
 
Katri Haila
Seniorikonsultti, Owal Group Oy
katri@owalgroup.com
p. 050 564 9741

T