Välkommen till enkätundersökningen

Välkommen att besvara enkäten rörande utvärderingen av den nationella Kulturmiljöstrategin! Via enkäten insamlas information om berörda parters värdering av den aktuella strategins funktion och inverkan samt kommande behov. Vi ber dig besvara enkäten före 17.08.2020. Det är inte möjligt att identifiera enskilda respondenter vid svarsanalysen. Ett stort tack för dina svar redan i förväg!

Utvärderingen av den nationella Kulturmiljöstrategin (2014–2020) genomförs under april-oktober 2020. I samband med utvärderingens uppgiftsinsamling kommer kulturmiljöexperter från hela landet att involveras. Åsikter om kulturmiljöstrategins funktion och inverkan insamlas via regionala workshoppar, elektroniska enkäter och intervjuer. Utvärderingsresultaten kommer att användas bland annat vid beredningen av den av undervisnings- och kulturministeriet ledda nationella kulturarvsstrategin.

Mer information om utvärderingen och enkäten ges gärna av:

Katri Haila
Seniorkonsult, Owal Group Oy
katri@owalgroup.com
tel. 050 564 9741

T