Tervetuloa kuntotarkastuksen tilaajien ohjeistus ja haastatteluosioon

KUNTOTARKASTUKSEN ESIVALMISTELUT SEKÄ HAASTATTELU
 
1. PIIRUSTUKSET JA ASIAKIRJAT
 
- Tarkastuksen kannalta olennaisia piirustuksia ovat yleisleikkaus, pohjapiirros ja rakennepiirustukset sekä rakennustarkastuspöytäkirjat.
- Lopputarkastuspöytäkirja olisi syytä olla nähtävillä.
 
Pyydämme teitä ottamaan rakennuksen asiakirjat valmiiksi esille. Mikäli asiakirjoja ei ole saatavilla, pyydämme teitä hankkimaan ne rakennusvalvonnasta.
 
2. RAKENNUKSEN TARKASTUS
 
- Rakennus tarkastetaan ulkoa ja sisältä. Kuntotarkastuksen piiriin kuuluu lähtökohtaisesti vain asuinrakennus.
- Mahdolliset rakenneavaukset suoritetaan osapuolten suostumuksella, mikäli kohteessa tehdään riskihavaintoja. Rakenneavaukset eivät lähtökohtaisesti sisälly Asuntokaupan kuntotarkastuksen hintaan.
 
- Rakennuksen ulkopuolelta tarkastetaan vesikatto, julkisivut, maanpinnan muotoilut, sadevesi- ja salaojajärjestelmä.
- Ylä- ja alapohjarakenteiden tuuletus-/ryömintätilat tarkastetaan, mikäli tiloihin on turvallinen pääsy.
Tarkastajalla on mukanaan 3,7m pitkät taittotikkaat. Mikäli yläpohjatilan kulkuluukku on tätä korkeammalla, tulee luukulle järjestää turvallinen kulku esimerkiksi henkilönostimella.

 
3. VESIPISTEELLISET TILAT
 
- Kaikki vesipisteelliset tilat tarkastetaan. Lattiakaivot tulee puhdistaa ja allaskaapit tyhjentää ennen tarkastusta, jotta kyseiset paikat voidaan tarkastaa luotettavasti.
- Talotekniset järjestelmät tarkastetaan, mutta järjestelmien toiminnan koestaminen ei kuulu tarkastuksen piiriin.
 
4. TILOJEN KÄYTTÖ
 
- Rakennuksen tuulettamista tulee välttää tarkastuspäivänä.
- Pesuhuoneen käyttöä tulee välttää vuorokauden ajan ennen tarkastusta pesuhuoneeseen tehtävän pintakosteusmittauksen takia.
- Kaikkiin huonetiloihin tulisi olla vapaa pääsy.
 
KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSIO
 
 
Pyydämme teitä vastaamaan alla oleviin kysymyksiin rakennuksen korjaushistoriasta ja käyttötottumuksista. Etukäteen täytetty haastattelu nopeuttaa tarkastusta. Haastatteluosio tulostetaan ja käydään läpi tarkastuksen yhteydessä, mikäli se on täytetty tarkastusta edeltävän työpäivän aikana.
Haastattelu on osa kuntotarkastusta ja haastattelulomake liitetään osaksi kuntotarkastusraporttia.
 
Tilaajien odotetaan tutustuvan tilaajan ohjeistukseen. Klikkaa oheisesta linkistä TILAAJAN OHJE
OMISTAJAN TIEDOT

Question Title

* 1. Lähettäjän nimi (pakollinen)

Question Title

* 2. Puhelinnumero (pakollinen)

Question Title

* 3. Kohteen osoite (pakollinen)

Question Title

* 4. Sähköpostiosoite

KOHTEEN PERUSTIEDOT

Question Title

* 6. Onko rakennusta laajennettu?

 
8% of survey complete.

T