Tervetuloa kuntotarkastuksen tilaajien ohjeistus- ja haastatteluosioon

KUNTOTARKASTUKSEN ESIVALMISTELUT SEKÄ HAASTATTELU
 
1. PIIRUSTUKSET JA ASIAKIRJAT
 
- Tarkastuksen kannalta olennaisia piirustuksia ovat yleisleikkaus, pohjapiirros ja rakennepiirustukset sekä rakennustarkastuspöytäkirjat.
- Lopputarkastuspöytäkirja olisi syytä olla nähtävillä.
- Asuntokauppaan kuuluvana asiakirjana pidetään myös energiatodistusta, joka lain mukaan tulisi olla kiinteistönomistajan hankkimana jo kohdetta esiteltäessä. Usein ostaja tätä myös vaatii viimeistään jälkikäteen, koska todistus on voimassa 10 vuotta sen laatimisesta. Kuntotarkastuksen yhteydessä energiatodistuksen voi myös hankkia kunhan asiasta ilmoittaa tarkastuksen alussa. Näin tiedot todistuksen laadintaan voidaan kerätä tarkastuksen aikana. Lisää aiheesta Laki rakennuksen energiatodistuksesta

Pyydämme teitä ottamaan rakennuksen asiakirjat valmiiksi esille. Mikäli asiakirjoja ei ole saatavilla, pyydämme teitä hankkimaan ne rakennusvalvonnasta. Energiatodistuksia voivat puolestaan laatia siihen pätevöityneet henkilöt.
2. RAKENNUKSEN TARKASTUS
 
- Rakennus tarkastetaan ulkoa ja sisältä. Kuntotarkastuksen piiriin kuuluu lähtökohtaisesti vain asuinrakennus.
- Mahdolliset rakenneavaukset suoritetaan osapuolten suostumuksella, mikäli kohteessa tehdään riskihavaintoja. Rakenneavaukset eivät lähtökohtaisesti sisälly Asuntokaupan kuntotarkastuksen hintaan.
 
- Rakennuksen ulkopuolelta tarkastetaan vesikatto, julkisivut, maanpinnan muotoilut, sadevesi- ja salaojajärjestelmä.
- Ylä- ja alapohjarakenteiden tuuletus-/ryömintätilat tarkastetaan, mikäli tiloihin on turvallinen pääsy.
 
Tarkastajalla on mukanaan taittotikkaat, joilla yleensä pääsee tarkastamaan yksikerroksiset rakennukset. Mikäli rakennus on 1,5- tai kaksikerroksinen, on harjakolmiossa sijaitseva luukku yleisesti yli 4 metrin korkeudella. Ainoastaan alle 6 metrin nojatikkaita saa käyttää työturvallisuusohjeistuksen mukaan tilapäisenä kulkureittinä. Mikäli yläpohjatilan kulkuluukku on yli 4 metrin korkeudella, tulee luukulle järjestää turvallinen kulku esimerkiksi henkilönostimella ja tästä on syytä ilmoittaa osapuolille hyvissä ajoin.

3. VESIPISTEELLISET TILAT
 
- Kaikki vesipisteelliset tilat tarkastetaan. Lattiakaivot tulee puhdistaa ja allaskaapit tyhjentää ennen tarkastusta, jotta kyseiset paikat voidaan tarkastaa luotettavasti.
- Talotekniset järjestelmät tarkastetaan, mutta järjestelmien toiminnan koestaminen ei kuulu tarkastuksen piiriin.
 
4. TILOJEN KÄYTTÖ
 
- Rakennuksen tuulettamista tulee välttää tarkastuspäivänä. Huoneiden ovet tulee pitää suljettuina.
- Pesuhuoneen käyttöä tulee välttää vuorokauden ajan ennen tarkastusta pesuhuoneeseen tehtävän pintakosteusmittauksen takia.
- Kaikkiin huonetiloihin tulisi olla vapaa pääsy.

Noudatamme kuntotarkastuksessa KH 90-00394 ohjekortin mukaista toimintaohjetta. Toimintaohje on laadittu yhtenäiseksi toimintaohjeeksi kaikille kuntotarkastuksia tekeville tahoille. Tilaajien on hyvä tutustua ennen tarkastusta kyseiseen tilaajan ohjeeseen KH 90-00393.
KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSIO


Pyydämme teitä vastaamaan alla oleviin kysymyksiin rakennuksen korjaushistoriasta ja käyttötottumuksista. Etukäteen täytetty haastattelu nopeuttaa tarkastusta. Haastatteluosio tulostetaan ja käydään läpi tarkastuksen yhteydessä, mikäli se on täytetty tarkastusta edeltävän työpäivän aikana.
Haastattelu on osa kuntotarkastusta ja täytetty haastattelulomake liitetään osaksi Asuntokaupan kuntotarkastusraporttia.
KUNTOTARKASTUKSEN TILAAMINEN

Huomioittehan, että tämä haastattelulomake ei ole tarkoitettu kuntotarkastuksen tilaamista varten.

Kuntotarkastuksen voitte tilata esimerkiksi soittamalla palvelunumeroomme 08 4154 3301.
OMISTAJAN TIEDOT

Question Title

* 1. Lähettäjän nimi (pakollinen)

Question Title

* 2. Puhelinnumero (pakollinen)

Question Title

* 3. Kohteen osoite (pakollinen)

Question Title

* 4. Sähköpostiosoite

KOHTEEN PERUSTIEDOT

Question Title

* 6. Onko rakennusta laajennettu?

 
8% of survey complete.

T