Ilmoittautuminen

Lämpimästi tervetuloa opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelma-webinaariin

Aika            2.3.2021 klo 9-13
Toteutus    Etäyhteyksin, ilmoittautuneille lähetetään linkki tilaisuuteen ja osallistamisalustaan viikko ennen tilaisuutta.

Hallitusohjelman mukainen korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmatyö on käynnissä opetus- ja kulttuuriministeriössä. Suunnitelmassa tarkastellaan korkeakoulutuksen saavutettavuutta Suomessa sosiaalisen, alueellisen ja kielellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen näkökulmista. Siinä kuvataan myös aliedustettujen ryhmien, vähemmistöjen ja erilaisten oppijoiden tilannetta ja esteitä korkeakoulutuksessa ja sen jälkeisessä työllistymisessä sekä esitetään tavoitteita, joilla korkeakoulutuksen saavutettavuutta voidaan parantaa. Työn on määrä valmistua 31.7.2021 mennessä.

Järjestämme 2.3. kaikille korkeakoulutuksen saavutettavuudesta kiinnostuneille järjestyksessä toisen webinaarin, jossa käsitellään korkeakoulutuksen saavutettavuuden kannalta keskeisiä teemoja. Webinaarissa julkistetaan Turun ja Tampereen yliopiston yhteisen Gaining Access to Higher Education (GATE)-hankkeen tulokset, jossa tarkastellaan korkeakoulutuksen saavutettavuutta Suomessa erityisesti kansainväliseen vertailutietoon perustuen. Lisäksi webinaarissa esitellään VATT-PT -yhteistyönä toteutettavan korkeakoulujen opiskelijavalinnan arviointitutkimushankkeen alustavat tulokset ja kuullaan tutkijoiden esitykset eriytyvistä mahdollisuuksista korkeakoulutukseen hakeutumisessa, korkeakoulutuksen saavutettavuudesta sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta sekä opinto- ja uraohjauksesta korkeakoulutuksen saavutettavuuden edistäjänä. Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko tuo webinaariin tervehdyksensä.

Question Title

* Ilmoittautujan tiedot

Question Title

* Terveiset järjestäjälle

Ilmoittautumalla tapahtumaan hyväksyt henkilötietojesi tallentamisen ja käytön. Tutustu Owal Group Oy:n tietosuojaselosteeseen täällä.Tilaisuudessa saatetaan ottaa valokuvia ja videotalleinteita, joita voidaan käyttää tilaisuuteen liittyvässä  viestinnässä. Valokuvat ja videotallenteet voivat sisältää kuvia osallistujista. Osallistujan katsotaan antavan suostumuksensa edellä mainittuun osallistumalla tilaisuuteen.

T