Selvitys vihapuheesta ja häirinnästä Suomessa
 
Haluaisimme tietää, oletko nähnyt tai kokenut vihapuhetta tai häirintää. Haluamme myös tietää, minkälaista vihapuhe tai häirintä on ollut. Entä mitä vaikutuksia sillä on ollut? Keräämme kokemuksia eri vähemmistöryhmiltä.
 
Vähemmistöryhmiä ovat: vammaiset, romanit, saamelaiset, suomenruotsalaiset, maahanmuuttotaustaiset, uskonnollisiin vähemmistöryhmiin kuuluvat henkilöt ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat henkilöt. Lisäksi kohderyhmiä ovat henkilöt, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi.
 
Häirintä ja vihapuhe: Häirintä voi tarkoittaa halventavaa, nöyryyttävää tai loukkaavaa puhetta, sähköpostiviestejä tai eleitä. Vihapuhe voi tarkoittaa julkisella paikalla tai internetissä esitettyä ilmaisua tai puhetta, jonka olet kokenut loukkaavana. Vihapuheella voidaan esimerkiksi lisätä vihaa vähemmistöryhmään kuuluvia ihmisiä kohtaan. Vihapuhe tai häirintä on voinut vaikuttaa esimerkiksi omaan turvallisuuden tunteeseen. Häirintä ja vihapuhe voi olla monenlaista. Siksi voit määritellä itse, mikä on vihapuhetta tai häirintää.

Selvityksen toteuttaa Owal Group Oy. Selvityksen tilaaja on oikeusministeriö. Samanlainen kysely tehtiin vuonna 2015. Tulokset  julkaistiin raportissa ”Selvitys vihapuheen ja häirinnän vaikutuksista eri vähemmistöryhmiin kuuluvien henkilöiden turvallisuuden tunteeseen”. Tämän kyselyn tuloksia käytetään tilannetiedon päivittämisessä. Tuotamme lisää tietoa siitä, miten vihapuhetta ja häirintää voisi ennaltaehkäistä.

Käsittelemme antamiasi vastauksia huolellisesti ja luottamuksellisesti: Vastauksia käytetään vain selvityksen raportin kirjoittamisessa. Me emme anna tietojasi muille. Raportista ei voi tunnistaa yksittäisiä vastaajia. Tutkimuksen tietosuojaseloste löytyy täältä.
 
Annamme mielellämme lisätietoja selvityksestä: Laura Jauhola, Owal Group Oy (050 443 1841, laura@owalgroup.com). Oikeusministeriön yhteyshenkilö: Katriina Nousiainen (katriina.nousiainen@gov.fi).

Kun vastaat kyselyyn, annat samalla luvan käyttää vastaustasi osana tutkimusaineistoa.

T