Tervetuloa vastaamaan kyselyyn! 

Opetushallitus ja Zoomi-hanke on käynnistänyt Sujuvat siirtymät -osion valtakunnallisten hankkeiden ulkoisen arvioinnin. Osana arviointia selvitetään valtakunnallisten hankkeiden onnistumisia ja kehittämisen kohteita. Samalla tuotetaan tietoa kehittämisen tarpeista tulevalle ohjelmakaudelle. Ulkoisen arvioinnin toteuttaa Owal Group Oy.

Toivomme vastauksia hankkeiden yhteistyökumppaneilta ja kohderyhmiltä: vastauksesi on erittäin tervetullut, jos olet tutustunut, ottanut käyttöön tai levittänyt hankkeessa tuotettuja malleja, ideoita tai tuotoksia, tai esimerkiksi osallistunut yhteiskehittämiseen, hankkeen järjestämään koulutukseen tai ohjausryhmätyöskentelyyn. Huom. Jos olet osallistunut useamman hankkeen toimintaan, vastaathan kunkin hankkeen osalta erikseen.

Vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Tulokset käsitellään ja raportoidaan siten, ettei yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa. Annan mielelläni lisätietoja kyselystä: Laura Jauhola, manager, laura@owalgroup.com, 050 443 1841

Question Title

* 1. Minkä hankkeen toimintaan olet osallistunut? (Alla hankkeen nimi ja päätoteuttaja)

Question Title

* 2. Edustamasi organisaatio:

Question Title

* 4. Suhteesi hankkeeseen tai sen tuotoksiin (valitse osuvat vaihtoehdot)

Question Title

* 5. Arvioi yhteistyön onnistumista omasta näkökulmastasi.

  1 = Täysin eri mieltä 2 3 = En samaa enkä eri mieltä 4 5 = Täysin samaa mieltä  En osaa arvioida/ ei koske minua
Yhteistyön käynnistäminen oli helppoa
Yhteistyötä on pidetty yllä onnistuneesti
Koronan poikkeusaika on hankaloittanut yhteistyötä
Hankkeen tuloksista/malleista on ollut helppo löytää tietoa

T