Kysely on nyt suljettu. Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita.